Biuletyn Informacji Publicznej

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dane podstawowe

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Status prawny:

 

Spółka Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstała 01 czerwca 2000 r. w Kudowie Zdroju w ramach restrukturyzacji gospodarki komunalnej w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w gminie Kudowa Zdrój.
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie Zdrój, ul. Fredry 8 zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000196074

Dziennik zmian

Tytuł dokumentu: Status prawny
Wpis dokonał/a:  Andrzej Kanecki
Dnia:                       08.09.2021 r.
Ostatnia data aktualizacji: 05.05.22 r. – dot. zmiany umowy Spółki

Przedmiot działalności:

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę ludności z zakresu usług wodnych i ściekowych, usług komunalnych i pogrzebowych, a w szczególności zajmuje się:
• produkcją i dostarczaniem wody,
• odbiorem i oczyszczaniem ścieków,
• wywozem nieczystości płynnych,
• wywozem nieczystości stałych,
• letnim i zimowym utrzymanie miasta,
• usługami pogrzebowymi.

Dziennik zmian
Tytuł dokumentu: Zestawienie PKD
Wpis dokonał/a: Andrzej Kanecki
Dnia: 08.09.2021 r.
Ostatnia data aktualizacji: 05.05.22 r. – zmiana zakresu PKD

Struktura własnościowa i majątek:

Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) KZWiK S.P. z o.o. z siedzibą w Kudowie-Zdrój wynosi:
17.000.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów sto złotych).

Dane udziałowców Spółki:
1. Gmina Kudowa-Zdrój – 70 % udziałów o łącznej wysokości 11.900.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych)
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 30 % udziałów o łącznej wartości 5.100.000,00 zł (pięć milionów sto tysięcy złotych)

Dziennik zmian

Wpis dokonał/a: Andrzej Kanecki
dnia: 07.09.2021 r.
ostatnia data aktualizacji: 07.09.21 r.

Organy spółki:

Walne Zgromadzenie:
1.  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój
2. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Rada Nadzorcza:
1. Krzysztof Michalak
2. Paweł Borowy
3. Adam Płaksej
4. Mariusz Szmiel
5. Iwona Biernacik

Zarząd:
1. Prezes Zarządu – Andrzej Kanecki

Dziennik zmian
Wpis dokonał/a: Andrzej Kanecki
dnia: 08.09.2021 r.
ostatnia data aktualizacji: 14.01.22 r. – zmiana Prezesa Zarządu
ostatnia data aktualizacji: 01.0.8.23 r. – zmiana składu RN

Sposób załatwiania spraw:

 

W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Interesanci są przyjmowanie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Spółki w Kudowie-Zdroju przy ul. Fredry 8.

Kontakt telefoniczny:

74 8861-234, 235

Numer dyżuru całodobowego dotyczący pogrzebów:

74 8661-234

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne czynne całą dobę.

Tel. 74 8661-994 – Pogotowie przyjmuje zgłoszenia o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych

 
Wykaz numer wewnętrznych i adresów email:

15rozliczenia za wodę i ścieki (faktury, odczyty, umowy)
woda1@kzwik.home.pl, woda2@kzwik.home.pl

38dział wodociągów
wodociagi@kzwik.home.pl

10, 32zakład pogrzebowy, letnie i zimowe utrzymanie ulic, odbiór odpadów komunalnych
komunalka@kzwik.home.pl, komunalka1@kzwik.home.pl, komunalka2@kzwik.home.pl

14księgowość
ksiegowosc@kzwik.home.pl

Dziennik zmian

Tytuł dokumentu:
Wpis dokonał/a: Andrzej Kanecki
dnia: 08.09.2021 r.
ostatnia data aktualizacji: 05.05.22 r. – uaktualnienie numerów telefonów i adresów email