Dział rozliczeń za wodę i ścieki

tel. 74 8661-234, 235 wew. 33, 42

e-mail woda@kzwik.home.pl; woda1@kzwik.home.pl

Dział ten zajmuje się kompleksowym rozliczaniem usług związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków:

   • zawieranie umów
   • rozliczanie liczników
   • fakturowanie
   • przyjmowanie i rozliczanie zleceń związanych z opróżnianiem zbiornikiem bezodpływowych i czyszczeniem kanalizacji
Dziennik zmian

Wpis dokonał/a: Andrzej Kanecki
dnia: 08.09.2021 r.
ostatnia data aktualizacji: 08.09.21 r.

Font Resize