Dział komunalny

Kierownik działu
Andrzej Kanecki
tel.74 8661-234, 235 wew. 10, 32
e-mail komunalka@kzwik.home.pl
– kierownik działu

komunalka2@kzwik.home.pl – mistrz działu

komunlaka1@kzwik.home.pl – rozliczenia umów na odpady, usługi pogrzebowe

Dział komunalny mieści się w Kudowie-Zdrój przy ul. Fredry 8. Do zadań oddziału należy:

  • odbiór, transportowanie i zagospodarowanie odpa­dów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminy Kudowa Zdrój
  • odbiór, transportowanie i zagospodarowanie odpa­dów z koszy ulicznych
  • odbiór, transportowanie i zagospodarowanie odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o indywidualne umowy
  • rozliczanie indywidualnych umów na odbiór odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Fredry 8
  • letnie i zimowe utrzymanie ulic i chodników
  • zarządzanie cmentarzami komunalnymi

Ponadto dział świadczy usługi związane z odpłatnym podstawianiem kontenerów na odpady.

Dział komunalny świadczy także usługi związane z kompleksową obsługą pogrzebów:

  • całodobowy przewóz zmarłych z miejsca zgonu
  • kremacja wraz z ceremonią pogrzebową
  • organizacja pogrzebu na cmentarzu komunalnym i parafialnym
  • bezgotówkowe rozliczanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego z ZUS/KRUS
  • dysponujemy kaplicą pożegnalną i chłodnią

  Pracownicy działu w kwestii obsługi pogrzebów są do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę pod numerem tel. 74 8661-234.

  W zakresie usług pogrzebowych prowadzona jest także sprzedaż:

   • trumien,
   • urn,
   • krzyży,
   • tabliczek,
   • nekrologów.
  Dziennik zmian

  Wpis dokonał/a: Andrzej Kanecki
  dnia: 08.09.2021 r.
  ostatnia data aktualizacji: 08.09. 21 r.

  Font Resize